پنس | پایشگر نظام سلامت

۲ مطلب با موضوع «کتابخانه» ثبت شده است

معرفی کتاب «فساد در نظام‌های سلامت»

کتاب «شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت»، تألیف دکتر حسین جودکی توسط انتشارات مؤسسه‌ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی در مهرماه  1396 منتشر شد. برای آشنایی بیشتر با کتاب، بخشی از مقدمه‌ی آن در ادامه آورده شده است.

با وجودی که داده‌های حساب‌های ملّی سلامت در پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران قابل دست‌یابی است، امّا به دلیل تغییرات زیاد در این پایگاه اینترنتی دولتی و از دست رفتن برخی اطلاعات قدیمی و همچنین پراکندگی داده‌ها و دشواری دست‌یابی به این داده‌ها، در پایگاه اینترنتی پایشگر نظام سلامت، حساب‌های سالانه‌ی سلامت را تجمیع کرده و در دسترس پژوهشگران و علاقمندان قرار داده‌ایم.