پنس | پایشگر نظام سلامت

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مصطفی نصراصفهانی» ثبت شده است

آنچه در ادامه می‌آید نوشته‌ای از دکتر مصطفی نصراصفهانی است که به تحلیل سیستم‌ها و رفتار متخصصان آنها می‌پردازد. در نظام سلامت، پزشکانی که متخصص سیستم‌های سطح 6 هستند زمانی که بعنوان متخصص سطوح 8 ظاهر می‌شوند ممکن است برای توجیه تخصص خویش رفتارهای تشریح داده شده را از خود نمایش دهند.