پنس | پایشگر نظام سلامت

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برنامه تلویزیونی ثریا» ثبت شده است

مهندس امیرحسین اسدی در برنامه تلویزیونی ثریا دلیل عدم اجرای درست و کامل پرونده‌ی الکترونیک سلامت و ایجاد شفافیت در نظام سلامت را موانعی همچون عدم پایبندی دولت‌ها به قانون، فشار گروه‌هایی که منافع آنها به خطر می‌افتد و قوانین نادرست بیان می‌کند.